Obituaries

Ruby L. Acree thumbnail

Ruby L. Acree

April 16, 1932 - February 24, 2022

John William Minser thumbnail

John William Minser

October 8, 1948 - February 26, 2022

Visitation:
Friday, March 4, 2022

Larry J. Richardson, Sr. thumbnail

Larry J. Richardson, Sr.

March 26, 1944 - February 26, 2022

Visitation:
Friday, March 4, 2022

Robert J. Morlee thumbnail

Robert J. Morlee

March 8, 1936 - February 27, 2022

Visitation:
Saturday, March 5, 2022

Kris Gerard Schafer thumbnail

Kris Gerard Schafer

June 20, 1957 - February 21, 2022

Visitation:
Wednesday, March 2, 2022

Phyllis A. Keran thumbnail

Phyllis A. Keran

July 4, 1923 - February 27, 2022

Service:
Friday, March 4, 2022

Joan M. Bressan thumbnail

Joan M. Bressan

May 22, 1940 - February 26, 2022

Brother Luke Morin F.F.S.C. thumbnail

Brother Luke Morin F.F.S.C.

August 26, 1940 - February 22, 2022

Troy Lynn, Jr. thumbnail

Troy Lynn, Jr.

April 13, 1940 - January 23, 2022

Cemetery:
Friday, February 25, 2022

Michael V. Calcara thumbnail

Michael V. Calcara

February 3, 1955 - February 22, 2022

Jackie “Jack” Harmon Loyd thumbnail

Jackie “Jack” Harmon Loyd

August 24, 1925 - February 18, 2022

Bertha F. Saiz thumbnail

Bertha F. Saiz

January 29, 1925 - February 22, 2022

Service:
Monday, February 28, 2022

David E. Capranica, Jr. thumbnail

David E. Capranica, Jr.

May 18, 1960 - February 20, 2022

Sabrina Delores Jordan-DuPree thumbnail

Sabrina Delores Jordan-DuPree

January 12, 1967 - February 11, 2022

Visitation:
Friday, February 25, 2022

Ruth Elaine Galyon thumbnail

Ruth Elaine Galyon

February 3, 1932 - February 20, 2022

Mary L. Hurley thumbnail

Mary L. Hurley

January 8, 1931 - February 15, 2022

Visitation:
Monday, February 21, 2022