Obituaries

John J. Jack Stanks thumbnail

John J. Jack Stanks

May 29, 1949 - September 2, 2007

M.A. Jones thumbnail

M.A. Jones

August 23, 1927 - September 2, 2007

Lou E. Schantz thumbnail

Lou E. Schantz

June 23, 1924 - September 1, 2007

Walter A. Wally Homeier thumbnail

Walter A. Wally Homeier

August 4, 1948 - September 1, 2007

William G. Runta thumbnail

William G. Runta

January 22, 1917 - August 29, 2007

Joseph F. Rechner thumbnail

Joseph F. Rechner

April 22, 1933 - August 28, 2007

Basilius Zaricznyj thumbnail

Basilius Zaricznyj

August 31, 1924 - August 28, 2007

Velma E. Pat Crouch thumbnail

Velma E. Pat Crouch

August 23, 1914 - August 27, 2007

Myrtle Edna Burt thumbnail

Myrtle Edna Burt

February 4, 1937 - August 25, 2007

Pat F. Selvaggio thumbnail

Pat F. Selvaggio

February 26, 1927 - August 23, 2007

M.C. Johnson thumbnail

M.C. Johnson

May 11, 1924 - August 22, 2007

Robert E. and Mary DeGan thumbnail

Robert E. and Mary DeGan

January 15, 1927 - August 20, 2007

Richard A. Kerhlikar thumbnail

Richard A. Kerhlikar

April 14, 1919 - August 18, 2007

Lola M. Minder thumbnail

Lola M. Minder

March 5, 1926 - August 18, 2007

Jerry L. Owens thumbnail

Jerry L. Owens

September 2, 1942 - August 17, 2007

C. Ruth Wilcockson thumbnail

C. Ruth Wilcockson

November 22, 1919 - August 17, 2007